เปิดใช้บริการ TOT wireless net

***ข้อแนะนำ***
1.ลูกค้าควรเปิดใช้สินค้าและทดลองใช้งานก่อนทำการยืนยันรับสินค้าใน Shopee
2.ทั้งนี้หากมีการยืนยันรับสินค้าใน Shopee แล้วไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

หมายเลขคำสั่งซื้อ
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ Shopee (ไม่ใช่เบอร์ซิมสินค้าที่ได้รับจากทีโอที)
ลืม-เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 1100
Forget-change mobile no. contact 1100