เปิดใช้บริการ NT wireless net สำหรับลูกค้าซื้อผ่านตัวแทน (Dealer)