เปิดใช้บริการ NT wireless net

**ข้อแนะนำ**

1.ลูกค้าควรเปิดใช้สินค้าและทดลองใช้งานก่อนทำการยืนยันรับสินค้าใน Shopee

2.ทั้งนี้หากมีการยืนยันรับสินค้าใน Shopee แล้ว ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี

ลืม-เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 1888
Forget-change mobile no. contact 1888