FAQ

คลิกหัวข้อเพื่อเปิดและปิดเนื้อหา

เกี่ยวกับบริการ NT wireless net

NT wireless net คือ การให้บริการบรอดแบรนด์อินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G 2300 MHz. เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ และเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่ต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต ในราคาประหยัด แชร์ได้ ย้ายที่ได้

ติดตั้งง่าย ไม่ต้องเดินสาย เพียงนำ sim card ใส่ในอุปกรณ์ แล้วเปิดใช้งาน ก็สามารถใช้งาน internet ได้ทันที ไม่พอใจยินดีคืนเงินภานใน 7 วัน (เฉพาะ บางรายการเท่านั้น)

ปัจจุบันสามารถใช้งาน NT wireless net ได้ 74 จังหวัด ลูกค้าสามารถตรวจสอบพื้นที่การให้บริการได้ที่ เมนู “ตรวจสอบพื้นที่/สมัครใช้บริการ”

การสมัครใช้บริการ

สมัครบริการได้ที่ (เมนู “ตรวจสอบพื้นที่/สมัครใช้บริการ”) ทำสัญญา ชำระค่าบริการ และรับ SIM Card ที่ศูนย์บริการเอ็นที (เฉพาะศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที เดิม) ซื้อสินค้าจาก Shopee NT official shop (บางรายการสินค้า) และรอรับสินค้าที่บ้าน อ่านรายละเอียดเงื่อนไขที่ Shopee NT Official

ลูกค้า 1 ท่าน (เลขบัตรประชาชน) สามารถสมัครใช้บริการได้ไม่จำกัด

หมายเหตุ กรุณาตรวจสอบพื้นที่ให้บริการก่อนซื้อสินค้า

3G/4G Wireless Router

1. Router พร้อม Sim Card
2. สาย LAN (เฉพาะ Indoor router)
3. อุปกรณ์แปลงไฟฟ้า (Adapter)
4. คู่มือการใช้งาน

 • WiFi Pocket Router สามารถรองรับการเชื่อมต่อใช้งานได้พร้อมกันสูงสุด 32 อุปกรณ์
 • WiFi Indoor Router สามารถรองรับการเชื่อมต่อใช้งานได้พร้อมกันสูงสุด 32 อุปกรณ์
 • *เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ แนะนำให้เชื่อมต่อใช้งานสูงสุดที่ 5-7 อุปกรณ์

  ชื่ออุปกรณ์และรหัสผ่าน รวมทั้ง SSID (ชื่อเครือข่ายไร้สาย) และรหัส WiFi (รหัสผ่าน) จะอยู่ใต้ฐาน Router

  sim card ที่จะใช้งานได้ดีที่สุดกับ Router ที่มาในแพ็กเกจ เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้ sim card ที่มีมาในแพ็กเกจ

  นำอุปกรณ์ทั้งหมดพร้อมกล่อง และใบเสร็จรับเงิน มาติดต่อกับศูนย์บริการที่ลูกค้าขอใช้งาน ภายในระยะเวลาที่รับประกันในแต่ละแพ็กเกจ

  สามารถทำได้ แต่จะสามารถใช้งานได้ดีที่สุด ณ พื้นที่ที่ได้ลงทะเบียนการใช้งานไว้กับ บมจ.เอ็นที

  การตั้งค่าอื่นๆ

  ตั้งค่า browser ให้อนุญาตการเข้าถึงการใช้งาน location

  อุปกรณ์ประเภท notebook / computer pc
 • Browser google chrome คลิกที่นี่
 • Browser Microsoft edge คลิกที่นี่
 • Browser Firefox คลิกที่นี่

 • อุปกรณ์ Mobile device / tablet
 • Android คลิกที่นี่
 • IOS คลิกที่นี่
 • การตรวจสอบปริมาณการใช้งานและรายละเอียดแพ็กเกจ

 • เมนู “เข้าสู่ระบบ/Login” (ระบุเลขบัตรประชาชน และเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัครเพื่อรับ otp)
 • กรณีแพ็กเกจใกล้หมดอายุ ระบบจะส่ง sms แจ้งเตือน ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ตอนสมัครบริการ
 • sim card ที่จะใช้งานได้ดีที่สุดกับ Router ที่มาในแพ็กเกจ เพื่อการใช้อินเทอร์เน็ต อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โปรดใช้ sim card ที่มีมาในแพ็กเกจ

  การเติมแพ็กเกจ

  login เข้าเมนู “บริการของฉัน” เลือกเลขหมายบริการที่ต้องการใช้งานต่อเนื่อง และเลือกต่อแพ็กเกจที่ต้องการ โดย มี 2 วิธี

 • ชำระเงินซื้อแพ็กเกจ online ทันทีที่หน้าเว็บไซต์
 • เติมรหัส (Code) ที่ซื้อจากศูนย์บริการ NT ไว้แล้วล่วงหน้า
 • ลูกค้า Login เลือกซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต ภายใน 60 นับจากวันหมดอายุ ของแพ็กเกจล่าสุด (หากเกินกำหนดเลขหมายนั้นจะถูกนำออกจากระบบอัตโนมัติ ไม่สามารถทำรายการเติมแพ็กเกจได้อีก)

 • ไม่สามารถสะสมแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตได้ ลูกค้าควรใช้งานแพ็กเกจปัจจุบันให้หมด หรือ ใกล้หมด แล้วจึงทำการซื้อแพ็กเกจใหม่เพื่อใช้งานต่อเนื่อง
 • เมื่อมีการเติมแพ็กเกจใหม่ ระบบจะทำการยกเลิกโควตาอินเทอร์เน็ตเดิมที่คงเหลือทันที ไม่ว่าจะเป็นการเติมด้วยวิธีชำระเงิน Online หรือ เติมด้วยรหัส (Code)
 • ติดตอ Contact Center 1888
 • โดยระบุข้อมูลลูกค้า เลขหมายบริการที่เติมไป, รหัส (Code) 10 หลัก,วัน-เวลาที่เติม
 • กรณีแพ็กเกจใกล้หมดอายุ ระบบจะส่ง sms แจ้งเตือน ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ที่ใช้ตอนสมัครบริการ

  รหัส (Code) เติมแพ็กเกจ

 • รหัส (Code) 10 หลัก ที่ใช้เติมแพ็กเกจ เพื่อต่ออายุซิมเหมาจ่ายแบบล่วงหน้า(prepaid) ภายใต้บริการ NT wireless net
 • ติดต่อซื้อได้ที่ศูนย์บริการ NT
 • รหัส (Code) จะถูกพิมพ์เป็น Pay Slip พร้อมรายละเอียดสินค้าและเงื่อนไขบริการ ตามรูป เมื่อลูกค้าชำระเงินสดซื้อแพ็กเกจ
 • ใช้งานได้เพียงครั้งเดียว (เติมแพ็กเกจที่เลขหมายบริการใดก็ได้)
 • ใช้รหัส (Code) ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ซื้อ ถ้าหมดอายุแลว ไม่สามารถใช้งานได้
 • รหัส (Code) ที่ถูกใช้ไปแล้วไม่สามารถยกเลิกได้ ไม่ว่าจะเป็นการเติมผิดเลขหมาย หรือ เติมไปยังเลขหมายที่ยังมีโควตาอินเทอร์เน็ตเหลืออยู่
 • ไม่รับคืนสินค้าทุกกรณี
 • ติดต่อศูนย์บริการที่ซื้อ และตองสามารถยืนยันการซื้อสินค้าได้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดึงสําเนาข้อมูลของ Pay Slip นั้น
 • บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบรหัส (Code) ดังกล่าว หากมีการใช้งานสินค้าไปแล้ว
 • ขอมูลใน Pay Slip ถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ไม่สามารถชดเชยค่าเสียหายแก่ลูกค้า หากเกิดกรณีชํารุดหรือสูญหาย
 • ปัญหาการใช้งาน

 • ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์ APN : pocket
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ต้องรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ 2300MHz หรือ Band 40
 • ตรวจสอบพื้นที่ให้บริการที่เว็บไซต์ เมนู “ตรวจสอบพื้นที่/สมัครใช้บริการ”
 • หากยังไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อ contact center 1888 หรือ ศูนย์บริการที่ซื้อสินค้า
 • ตรวจสอบว่าลูกค้าได้ทำการยืนยันบริการแล้วหรือไม่ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตทดลองใช้ สำหรับการยืนยันบริการ ระบบจัดสรรให้เพียง 500 MByte
 • ตรวจสอบวันหมดอายุของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานปัจจุบัน เมนู “เข้าสู่ระบบ/Login”
 • ทดลองปิดอุปกรณ์ไว้สักครู่ และ เปิดใช้งานใหม่อีกครั้ง หากยังไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อ contact center 1888
 • ตรวจสอบว่าได้ดำเนินการเปิดบริการแล้ว ตามขั้นตอนในคู่มือที่แนบไปพร้อมกับสินค้า
 • ตรวจสอบการตั้งค่าอุปกรณ์ APN : pocket
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ต้องรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ 2300MHz หรือ Band 40
 • หากยังไม่สามารถใช้งานได้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Shopee chat
 • ดูไฟสัญญาณบน Router หากสัญญาณอ่อน ให้หมุน Router ไปรอบๆ หรือวางไว้ใกล้หน้าต่างเพื่อเพิ่มการรับสัญญาณ
 • รีสตาร์ท Router และอุปกรณ์ของคุณ จากนั้นลองอีกครั้ง
 • ตรวจสอบอุปกรณ์ต้องรองรับการใช้งานคลื่นความถี่ 2300MHz หรือ Band 40
 • หากยังมีปัญหาอยู่ โปรดติดต่อ contact center เบอร์ 1888
 • กรณีซื้อผ่าน NT shop

  กรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าที่ศูนย์บริการ NT shop ระบบจะมีแพ็กเกจทดลองใช้ 500Mbyte มีอายุใช้งาน 7 วัน (หากครบกำหนดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อน จะไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตต่อได้) สำหรับให้ลูกค้านำไปใช้ทดสอบคุณภาพบริการ ณ จุดบริการที่ลูกค้าต้องการใช้งานจริง

 • แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ได้รับจาก NT shop จะมีโควตาอินเทอร์เน็ตให้ทดลองใช้ 500 MByte (7 วัน) เพื่อให้ลูกค้านำไปทดสอบบริการ ณ จุดที่ต้องการใช้งาน เมื่อลูกค้าพอใจคุณภาพสามารถทำการยืนยันบริการ เพื่อรับแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ซื้อไว้ ที่เมนู “ยืนยันบริการ”
 • หากลูกค้าไม่ได้ดำเนินการยืนยัน เมื่อครบกำหนด 7 วัน ระบบจะทำการยืนยันแพ็กเกจที่ซื้อไว้ให้อัตโนมัติ และไม่สามารถขอเงินคืนได้
 • เมื่อทำการยืนยันบริการแล้ว ระบบจะส่ง sms แจ้งให้ลูกค้าทราบรายละเอียดแพ็กเกจที่ได้รับ
 • กรณีซื้อออนไลน์ผ่าน Shopee NT official shop

  ลูกค้ายืนยันเปิดใช้บริการได้ 2 ช่องทาง

 • Scan QR code ตามคู่มือที่แนบไปกับสินค้า
 • เมนู “ยืนยันการใช้งาน” เลือกช่องทาง Shopee
 • สามารถคืนเงินและคืนสินค้าได้ตามกระบวนการและเงื่อนไขที่ Shopee กำหนด (สถานะคำสั่งซื้อใน Shopee ยังไม่ได้รับการยืนยันรับสินค้า)