เลือกพื้นที่สำหรับขอรับบริการ

สมัครใช้บริการง่าย ๆ ใน 3 ขั้นตอน

1
ตรวจสอบ
พื้นที่ให้บริการ
2
เลือกแพ็กเกจ
และบริการ
3
กรอกข้อมูล
4
เสร็จสิ้นขั้นตอน
การสมัคร
ตรวจสอบพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น การใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่สภาพภูมิประเทศ แนะนำใช้งานบนอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น