เลือกพื้นที่สำหรับขอรับบริการ

ตรวจสอบพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น การใช้งานจริงอาจมีความแตกต่างขึ้นอยู่สภาพภูมิประเทศ แนะนำใช้งานบนอาคารสูงไม่เกิน 5 ชั้น